logotypy: Fundusze Europejskie, GDDKiA, Unia Europejska
Droga Krajowa nr 8 Wyszków - Poręba

Aktualności

Prace zrealizowane w okresie od 24.04.2017r. do 30.04.2017r.

W okresie od 24.04.2017r. do 30.04.2017r. Wykonawca robót zrealizował pracę związane z:

 • magazynowaniem materiału na nasypy na placach składowych,
 • budową odwodnienia korpusu drogi,
 • wykonaniem nasypów i wykopów w ciągu trasy głównej, dróg dojazdowych
  i poprzecznych,
 • wykonaniem gwoździowania skarp nasypu w ciągu trasy głównej najazd na obiekt WS-08,
 • wykonaniem  warstwy podbudowy  z betonu C5/6 oraz C8/10 w ciągu trasy głównej
  i łącznic,
 • wykonaniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P na drodze dojazdowej DD.01,
 • montażem obrzeży betonowych na Węźle „Poręba”,
 • wykonaniem nawierzchni betonowej z betonu cementowego 35/45 w ciągu trasy głównej km.529+371 – 529+005,  
 • budową zbiornika retencyjnego ZB-5, ZB-8, ZB-10,
 • montażem rur prefabrykowanych oraz zbrojeniem ścianki czołowej przepustu PM-9 oraz PM-22D,
 • wykonaniem zasypki przejść dolnych dla zwierząt małych PZ,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia płyty dennej przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-7A,
 • wykonaniem betonu ochronnego izolacji przejścia dolnego dla zwierząt małych
  PZ-12, PZ-12A, PZ-17,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem płyt przejściowych przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych
  PZ-14A oraz PZ-15A,
 • montażem deskowania  betonu ochronnego izolacji przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-19,
 • montażem deskowania oraz ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-20A,
 • montażem szalunków oraz betonowaniem płyty zespalającej przejścia dolnego
  dla zwierząt małych PZ-17, PZ-27 oraz PZ-27A,
 • montażem zbrojenia oraz deskowania wlotów przejścia dolnego dla zwierząt małych
  PZ-15A, PZ-17A oraz PZ-18,
 • betonowaniem wlotów  przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-17A,
 • wykonaniem betonu ochronnego przejścia dolnego dla zwierząt małych PZ-14 oraz PZ-20A,
 • wykonaniem szalunków oraz ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe na obiekcie WS-01,
 • wykonaniem betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych  na obiekcie WD-01,
 • wykonaniem betonu ochronnego izolacji sekcji „I” i „II” na obiekcie WD-04,
 • montażem zbrojenia oraz betonowaniem kap chodnikowych na obiekcie
  WD-04,
 • wykonaniem szalunków oraz ułożeniem betonu podkładowego pod płyty przejściowe na obiekcie WD-05,
 • ustawieniem krawężnika na obiekcie WD-05,
 • montażem deskowania oraz zbrojenia poprzecznic w osi podpory A i B na obiekcie
  MS-06,
 • demontażem ścianek szczelnych przy podporach A i B na obiekcie MS-06,
 • wykonaniem ław pod mury oporowe oraz montażem bloczków muru oporowego wraz
  z zasypką na obiekcie MD-06A – MS-06,
 • wykonaniem zasypki przyczółka A i B na obiekcie MS-06,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych oraz desek gzymsowych na obiekcie MD-06A,
 • wykonaniem izolacji powłokowej ścian fundamentów oraz przyczółków na obiekcie
  WD-07,
 • wykonaniem chudego betonu pod płyty przejściowe podpór A i B na obiekcie WS-08 oraz WD-08A,
 • montażem deskowania, zbrojenia oraz betonowaniem płyt przejściowych na obiekcie WS-08,  
 • demontażem szalunków ustroju nośnego przęsła C-D na obiekcie WD-09,
 • montażem szalunków i zbrojenia stref zakotwień kabli sprężających na obiekcie WD-09,
 • ułożeniem izolacji z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na obiekcie WD-09,
 • ustawieniem krawężnika na obiekcie WS-10,
 • montażem zbrojenia kap chodnikowych na obiekcie WD-11,
 • montażem deskowania oraz betonowaniem dylatacji na obiekcie WD-11.